Polityka prywatności - GG Grafitt

Polityka prywatności

Centrum Parkingowe sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki. 
Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Centrum Parkingowe sp. z o.o. odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.
Jeżeli na stronie internetowej Centrum Parkingowe sp. z o.o. pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

Dane osobowe

Co do zasady przeglądanie, korzystanie z zasobów strony internetowej Centrum Parkingowe sp. z o.o. nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że Centrum Parkingowe sp. z o.o. będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

Zbieranie danych osobowych

Centrum Parkingowe sp. z o.o. będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach.  Centrum Parkingowe sp. z o.o. będzie traktował Państwa dane osobowe w sposób zgodny z tymi celami dla jakich zostały one zgromadzone. 
Zbierając dane osobowe, Centrum Parkingowe sp. z o.o. informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.
Centrum Parkingowe sp. z o.o. zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.

Wykorzystanie danych osobowych

Centrum Parkingowe sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów do jakich dane są zbierane. Centrum Parkingowe sp. z o.o. zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do innych celów.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.
Centrum Parkingowe sp. z o.o. może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Okres przechowywania

Centrum Parkingowe sp. z o.o. nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do Centrum Parkingowe sp. z o.o. z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Centrum Parkingowe sp. z o.o. (tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez  Centrum Parkingowe sp. z o.o. przetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu), a także możecie Państwo modyfikować, prostować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum Parkingowe sp. z o.o. W celu ułatwienia Państwu skorzystania z przysługujących uprawnień przygotowaliśmy i udostępniliśmy Państwu formularze, które umieściliśmy na stronie internetowej w zakładce Ochrona Danych Osobowych, a także stworzyliśmy adres e-mail - rodo@grafitt.com dedykowany kwestiom związanym z administrowaniem Państwa danymi osobowymi przez Centrum Parkingowe sp. z o.o. Adres e-mail rodo@grafitt.com, jest adresem na który możecie Państwo kierować wszelkie zapytania, prośby, sprzeciwy, a także składać wszelkie oświadczenia dotyczące Państwa danych osobowych. 

Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Osoby nieletnie

Strona internetowa Centrum Parkingowe sp. z o.o. nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Bezpieczeństwo danych

Centrum Parkingowe sp. z o.o. podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.
Centrum Parkingowe sp. z o.o. przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Centrum Parkingowe sp. z o.o. jest podmiotem, który nie przekazuje danych osobowych do innych państw.

Usługi interaktywne

Strona internetowa Centrum Parkingowe sp. z o.o. zawiera funkcje interaktywny tj. formularze kontaktowe. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail, a także udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

Pliki cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, PB Centrum Parkingowe sp. z o.o. gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych Centrum Parkingowe sp. z o.o. w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.
Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.